Fizikalni tretmani

Fizikalna medicina i rehabilitacija u dečjem uzrastu se bave prevencijom, dijagnostikom, lečenjem i rehabilitacijom raznih kongenitalnih anomalija i deformiteta, neuroloških, reumatskih i drugih oboljena, kao i povreda kod dece.

Fizikalni tretmani – U našoj ustanovi vrši se dijagnostika i lečenje funkcionalnih poremećaja mokrenja kod dece (dnevno i noćno vlaženje veša, otežano mokrenje, rekurentne urinarne infekcije), noćne enureze, hronične opstipacije (zatvora), lošeg držanja tela, deformiteta kičme, urođenih deformiteta stopala i vrata, rehabilitacija dece sa neurološkim tegobama i nakon povreda. U najranijem uzrastu deteta bavimo se i stimulacijom motoričkog razvoja.

Fizikalni tretmani – Usluge

  • Pregled dečjeg fizijatra
  • Lečenje poremećaja mokrenja
  • Stimulacija motoričkog razvoja
  • Lečenje tortikolisa
  • Lečenje povreda perifernih nerava
  • Lečenje deformiteta stopala i kičme
  • Rehabilitacija dece sa reumatskim bolestima
  • Korektivna gimnastika

Naše usluge

Opšta pedijatrija

Opšta pedijatrija je usmerena ka  preventivnim pregledima dece svih uzrasta kao i pregledima bolesne dece, koju smo u mogućnosti da pregledamo u našoj ordinaciji ili Vašem domu.

Razvojna pedijatrija

Rast i razvoj deteta čine sve one promene koje se dešavaju u toku vremena po određenom redosledu počevši od fizičkih, senzornih, kognitivnih, verbalnih, socijalnih.

Laboratorijske analize

Pedijatrijska ordinacija Kinder Care pruža različite vrste laboratorijskih analiza brzo, kvalitetno i uz maksimalnu pažnju prema svakom pacijentu.

Vakcinacija

Vakcinacija – imunizacija je najbolji način sprečavanja (prevencije) oboljevanja od zaraznih bolesti. Vakcinacijom se sprečava širenje zaraza među decom, ali i odraslima.

UZ kukova

Ultrazvuk kukova kod beba je precizna dijagnostička metoda za otkrivanje poremećaja kuka. Savet je da se pregled uradi po rođenju deteta, u trećem i po potrebi u šestom mesecu.

Rad sa specijanim pedagogom

Naša ordinacija pruža uslugu individualnog rada sa decom, u cilju poboljšanja i unapređivanja socijalizacije kao i savetodavni rad sa roditeljima radi efikasnijeg i svesnijeg pristupa problemu i realnije slike u pogledu budućeg razvoja deteta.

Kontaktirajte nas

Stojimo vam na raspolaganju.