Opšta pedijatrija

Opšta pedijatrija je usmerena ka  preventivnim pregledima dece svih uzrasta kao i pregledima bolesne dece, koju smo u mogućnosti da pregledamo u našoj ordinaciji ili Vašem domu.

Briga o zdravlju deteta roditeljima je na prvom mestu, a izbor pedijatra jedna od najvažnijih odluka. Kome ćete poveriti obavezan pedijatrijski pregled i lečenje deteta, od krucijalnog je značaja.

U moru dilema, pitanja i nedoumica koje će Vas pratiti dok Vaše dete ne odraste, važnu ulogu ima pedijatar koji mora biti strpljiv, predan i spreman da Vas umiri i da odgovore na sva Vaša pitanja. Bez žurbe, bez konfuzije, jasno i detaljno.

Usluge vrhunskih  pedijatra, kao i subspecijalista pedijatrije (neonatologa, pulmologa, hematologa, nefrologa, gastroenterologa, neurologa i dr.), dečijeg hirurga, radiologa, fizijatra, psihologa, pruža Vam naša pedijatrijska ordinacija.

U ordinaciji su zaposleni vrhunski stručnjaci, kojima se možete obratiti za bilo koji zdravstveni problem deteta, od rođenja pa do adolescencije. Pregledi dece se obavljaju u ordinaciji ili, prema Vašoj želji,  u  Vašem domu. Ohrabrujuća je činjenica da su pregled i lečenje bolesnog deteta mogući i van radnog vremena, vikendom i praznicima, a sve po dogovoru.

Pedijatrijski pregled i lečenje

Preventivna pedijatrija je usmerena ka zdravoj deci. U okviru nje u mogućnosti smo da Vam obezbedimo:

 • Praćenje napredovanja deteta u telesnoj težini i dužini(visini);
 • Saveti za negu, ishranu, pravilan san, igru deteta;
 • Praćenje pravilnog psihomotornog razvoja deteta;
 • Ultrazvučni skrining kukova u prvoj godini života;
 • Skrining na urođena oštećenja sluha
 • Vakcinaciju po kalendaru;
 • Sistematske preglede pri upisu u vrtić i školu;
 • Stalno i povremeno praćenje zdravstvenog stanja dece u vrtiću i školi;

Pedijatrijski pregled zdrave dece podrazumeva praćenje napredovanja deteta u telesnoj težini i dužini, praćenje pravilnog psihomotornog razvoja deteta, redovnu vakcinaciju. Obavljaju se i sistematski pregledi dece, dok se roditeljima daju saveti za pravilnu negu, ishranu, san i igru.

Ako ne računamo pregled odmah nakon rađanja bebe i neposredno pred otpust iz porodilišta, obavezni pedijatrijski pregledi su kad beba napuni mesec dana, potom sa dva, tri, pet , šest, devet mesci a zatim godinu dana.

Redovne lekarske kontrole veoma su važne, jer omogućavaju lekaru da prati bebin rast i napredak u redovnim intervalima, a i pomažu da stekne opšti utisak o zdravlju vašeg mališana.

Dalje kontrole su obavezne između 13 i 15og meseca, 18 i 24og meseca, u 4godini, potom pred upis u školu.

Opšta pedijatrija

Opšta pedijatrija je usmerena i ka lečenju bolesne dece, koju smo u mogućnosti da pregledamo u našoj ordinaciji ili Vašem domu. U okviru ove oblasti Vam pružamo sledeće usluge:

 • Pregled pedijatra;
 • Lečenje dece po savremenim pedijatrijskim principima;
 • Saveti roditeljima za negu i ishranu bolesnog deteta;
 • Obuka roditelja u prepoznavanju bolesnog stanja deteta i pružanju prve pomoći kod povišene temperature, povraćanja, proliva, alergije, kašlja;
 • Praćenje dece sa hroničnim bolestima
 • Tumačenje hematoloških, biohemijskih, mikrobioloških i dr. analiza
 • Ultrazvučnu dijagnostiku;

Rad pedijatra sa bolesnom decom obuhvata pregled bolesnog deteta i lečenje dece po savremenim pedijatrijskim principima, uz savete roditeljima za negu i ishranu bolesnog deteta. Roditelji se obučavaju kako da prepoznaju bolesno stanje deteta i kako da pruže prvu pomoć kod povišene temperature, povraćanja, proliva, alergije, kašlja.

Multidisciplinarni pristup u dijagnostici i lečenju, podrazumeva blisku saradnju sa kolegama drugih specijalnosti i subspecijalnosti. Kod sumnje na bolest određenog organa ili organskog sistema (kao što su srce, pluća, bubreg ili nervni sistem) konsultujemo subspecijalistu pedijatra, dečijeg hirurga, radiologa.

Naše usluge

Razvojna pedijatrija

Rast i razvoj deteta čine sve one promene koje se dešavaju u toku vremena po određenom redosledu počevši od fizičkih, senzornih, kognitivnih, verbalnih, socijalnih.

Laboratorijske analize

Pedijatrijska ordinacija Kinder Care pruža različite vrste laboratorijskih analiza brzo, kvalitetno i uz maksimalnu pažnju prema svakom pacijentu.

Vakcinacija

Vakcinacija – imunizacija je najbolji način sprečavanja (prevencije) oboljevanja od zaraznih bolesti. Vakcinacijom se sprečava širenje zaraza među decom, ali i odraslima.

UZ kukova

Ultrazvuk kukova kod beba je precizna dijagnostička metoda za otkrivanje poremećaja kuka. Savet je da se pregled uradi po rođenju deteta, u trećem i po potrebi u šestom mesecu.

Rad sa specijanim pedagogom

Naša ordinacija pruža uslugu individualnog rada sa decom, u cilju poboljšanja i unapređivanja socijalizacije kao i savetodavni rad sa roditeljima radi efikasnijeg i svesnijeg pristupa problemu i realnije slike u pogledu budućeg razvoja deteta.

Rad sa logopedom

Kod nas možete obaviti sve logopedske preglede i tretmane ukoliko naš logoped ustanovi potrebu za daljim radom sa detetom.

Kontaktirajte nas

Stojimo vam na raspolaganju.