Psihološka testiranja dece

Sve vrste psiholoških testiranja dece različitog uzrasta.

Procena inteligencije

Testiranje se obavlja uglavnom primenom KATELOVOG testa inteligencije, koji za uzrast stariji od 8 godina i ima karakter kulturno nepristrasnog i on u najvećoj meri registruje inteligenciju – nezavisnu od iskustva. Na mlađem uzrastu, koristi se već za decu od 4 godine (testabilnu) i obuhvata zadatke koji uključuju radnu memoriju, verbalne naloge, brzinu obrade, vizuoperceptivnu obradu, zaključivanje i rezonovanje.
Za stariju decu (iznad 8 god.) podrazumeva i sposobnost tolerancije na frustraciju, budući da se zadaci obavljaju vremenski ograničeno te nije test izbora za izrazito anksioznu decu. U tom slučaju, preporučuju se RAVENOVE MATRICE ili REVISK
Procena traje od 45 min. Do 90 min. – u zavisnosti od primenjenog testa

Procena ličnosti

Procena ličnosti deteta obavlja se u različite svrhe – kada postoje „iskakanja“ u ponašanju i problemi socijalne adaptacije, kada se dete suviše povlači u sebe, prilikom kriza i izloženosti stresnim događajima, radi procene razvojnih kapaciteta deteta, u okviru profesionalne orijentacije i sl.
Na raspolaganju je sa nekoliko savremenih testova ličnosti, među kojima je i „Veliki 5 plus dva za decu“ – test ličnosti koji može da se koristi već na uzrastu od 7 godina.
Procena traje oko 30 – 45 min.

Obuhvatno neuropsihološko testiranje

Obuhvatno testiranje kognitivnog statusa usmereno je ka kreiranju specifičnog neuropsihološkog profila deteta i radi se kada postoje sumnje na disfunkcionalnosti ili specifične razvojne smetnje.
Vrši se procena: lateralizacije, praksije, orijentacije desno-levo, opšte inteligencije, pamćenja, pažnje, govornojezičkih sposobnosti, mišljenja, radne memorije i izvršnih funkcija uopšte.
Namenjeno je deci od 4 godine do odraslog doba.
Dobija se specifičan kognitivni profil deteta sa njegovim snagama i slabostima te je ovakva procena baza stimulativnih programa rada sa detetom i inkluzivnih programa.
Za ovaj tip testiranja neophodno je izdvojiti minimum 2-2 ipo sata, a često se obavlja iz 2 susreta.

Procena receptivnog govora

Ova procena je ekonomična i informativna, obavlja se kada postoji sumnja na odsustvo reciprociteta u razvoju receptivnog i ekspresivnog govora, kada želi da se stekne uvid o napredovanju mentalnog leksikona deteta i razumevanja gramatičko-sintaksičkog razvoja, kod pervaziva/dece koja oskudno koriste ekspresivni govor.
Procena obuhvata receptivni aspekat govora u domenu semantike i gramatičko-sintaksičkom.
Rana procena receptivnog rečnika je od navršene 2 ujedno i pokazatelj opšte inteligencije kao što uz gramatičko-sintaksičko razumevanje biva prediktor govorne produkcije, čitanja kao i uspeha u školi.
Procena se obavlja putem 3 raspoloživa testa: PIBODI testom rečnika, TROG i TOKEN testom. (na uzrastu od 2 – 4 godine može da se koristi samo PIBODI, od 4 – 5 i PIBODI i TROG, a iznad 5 godina – sva tri testa
Trajanje testiranja: od 30 min. do max 75 min. u zavisnosti od primenjenih testova

Rana razvojna procena i dijagnostika

Ovaj komplet testova obuhvata procenu neuropsihološkog razvoja na ranom uzrastu.
Pokrivene su oblasti razvoja krupne motorike, motorike, motorike pokreta ruku i nogu, okulomotorike, razvoj govora, slušno-motoričke reakcije, socemocionalni razvoj, razvoj egzekutivnih funkcija, vizuokonstruktivne sposobnosti, baza mišljenja i inteligencije.
Namenjen je deci ranog i predškolskog uzrasta (od 18 meseci do 8 godina).

Procena darovitosti

Ovaj komplet testova obuhvata procenu opštih intelektualnih, ali i specifičnih sposobnosti. Za uzrast iznad 5 godina rade se 2 različita testa inteligencije. Katelov test nezaobilazan je savremeni test inteligencije za procenu darovitosti. Procenjuju se i specifične sposobnosti u jezičkom, logičko-matematičkom i vizuoperceptivnom domenu.

Naše usluge

Opšta pedijatrija

Opšta pedijatrija je usmerena ka  preventivnim pregledima dece svih uzrasta kao i pregledima bolesne dece, koju smo u mogućnosti da pregledamo u našoj ordinaciji ili Vašem domu.

Razvojna pedijatrija

Rast i razvoj deteta čine sve one promene koje se dešavaju u toku vremena po određenom redosledu počevši od fizičkih, senzornih, kognitivnih, verbalnih, socijalnih.

Laboratorijske analize

Pedijatrijska ordinacija Kinder Care pruža različite vrste laboratorijskih analiza brzo, kvalitetno i uz maksimalnu pažnju prema svakom pacijentu.

Vakcinacija

Vakcinacija – imunizacija je najbolji način sprečavanja (prevencije) oboljevanja od zaraznih bolesti. Vakcinacijom se sprečava širenje zaraza među decom, ali i odraslima.

UZ kukova

Ultrazvuk kukova kod beba je precizna dijagnostička metoda za otkrivanje poremećaja kuka. Savet je da se pregled uradi po rođenju deteta, u trećem i po potrebi u šestom mesecu.

Rad sa specijanim pedagogom

Naša ordinacija pruža uslugu individualnog rada sa decom, u cilju poboljšanja i unapređivanja socijalizacije kao i savetodavni rad sa roditeljima radi efikasnijeg i svesnijeg pristupa problemu i realnije slike u pogledu budućeg razvoja deteta.

Rad sa logopedom

Kod nas možete obaviti sve logopedske preglede i tretmane ukoliko naš logoped ustanovi potrebu za daljim radom sa detetom.

Kontaktirajte nas

Stojimo vam na raspolaganju.