Rad sa specijanim pedagogom

Naša ordinacija pruža uslugu individualnog rada sa decom, u cilju poboljšanja i unapređivanja socijalizacije kao i savetodavni rad sa roditeljima radi efikasnijeg i svesnijeg pristupa problemu i realnije slike u pogledu budućeg razvoja deteta.

  • Dijagnostika i terapijski rad s decom koja imaju hiperkinetski sindrom ADHD
  • Dijagnostika i terapijski rad s decom koja pate od disleksije
  • Dijagnostika i terapijski rad s decom koja su razvila elektivni/selektivni mutizam
  • Socioterapijski rad s decom koja sporije usvajaju školske veštine i imaju lošu organizaciju i ispunjenje školskih obaveza
  • Socioterapijski rad s decom koja imaju tegobe uklapanja u vršnjačke relacije
  • Socioterapijski rad s decom i roditeljima koji prolaze kroz osetljive životne faze i dešavanja u porodičnom i socijalnom okruženju (razvoj, vršnjačko zlostavljanje, nedostatak samopouzdanja, povlačenje )

Naše usluge

Opšta pedijatrija

Opšta pedijatrija je usmerena ka  preventivnim pregledima dece svih uzrasta kao i pregledima bolesne dece, koju smo u mogućnosti da pregledamo u našoj ordinaciji ili Vašem domu.

Razvojna pedijatrija

Rast i razvoj deteta čine sve one promene koje se dešavaju u toku vremena po određenom redosledu počevši od fizičkih, senzornih, kognitivnih, verbalnih, socijalnih.

Laboratorijske analize

Pedijatrijska ordinacija Kinder Care pruža različite vrste laboratorijskih analiza brzo, kvalitetno i uz maksimalnu pažnju prema svakom pacijentu.

Vakcinacija

Vakcinacija – imunizacija je najbolji način sprečavanja (prevencije) oboljevanja od zaraznih bolesti. Vakcinacijom se sprečava širenje zaraza među decom, ali i odraslima.

UZ kukova

Ultrazvuk kukova kod beba je precizna dijagnostička metoda za otkrivanje poremećaja kuka. Savet je da se pregled uradi po rođenju deteta, u trećem i po potrebi u šestom mesecu.

Rad sa logopedom

Kod nas možete obaviti sve logopedske preglede i tretmane ukoliko naš logoped ustanovi potrebu za daljim radom sa detetom.

Kontaktirajte nas

Stojimo vam na raspolaganju.