Razvojna pedijatrija

Rast i razvoj deteta čine sve one promene koje se dešavaju u toku vremena po određenom redosledu počevši od fizičkih, senzornih, kognitivnih, verbalnih, socijalnih.

Obično idu po nekoj opšte poznatoj, prepoznatljivoj šemi. Sa svojim ogromnim prirodnim potencijalom, uz adekvatnu stimulativnu okolinu, cela prva godina je ispunjena čarobnim postignućima. Uticaj porodice i kućnog okruženja su ključni za harmoničan razvoj bebe ali i razni spoljni faktori imaju veoma značajan uticaj na dete.

Posle prve godine, sa prohodavanjem deteta, sledi period osvajanja sveta. Ispoljavanje svoje volje, kapriciozne reakcije, uspostavljanje higijenskih navika, odnos sa drugom decom, su samo neke situacije sa kojima će se mame i tate susretati.

Razvoj je termin koji opisuje fizičke promene kod deteta, a isto tako i detetovu neverovatnu sposobnost da savladava veštine koje su im neophodne za život. Kako vaše dete bude raslo ove veštine i sposobnosti će biti sve kompleksnije.

Savetovanje u ordinaciji

Novorođenče i odojče:

 • procena psihomotornog razvoja i aktuelnog postignuća
 • stimulativno okruženje i stimulacija kroz vežbe i igru
 • ishrana
 • pozicioniranje, “baby handling”
 • dnevno noćni ritam
 • emotivni razvoj; komunikacija
 • upoznavanje sa predstojećim očekivanim razvojnim događajima…

Malo dete:

 • komunikacija
 • higijenske navike
 • ponašanje sa vršnjacima
 • kapriciozne reakcije
 • vaspitne metode
 • ljubomora…

Preventivno razvojno savetovanje u stanu (zavisno od uzrasta)

 • sagledavanje okruženja u kome beba boravi
 • informacije o značaju stimulativnog uticaja okoline za harmoničan razvoj i sugestije o istom
 • upoznavanje sa bebinim sposobnostima i sagledavanjem okruženja iz njegove perspektive
 • procena psihomotornog razvoja deteta odnosno detetovih postignuća (motorni, emotivni, senzorni, kognitivni razvoj….)
 • obuka o pravilnoj manipulaciji detetom (pozicioniranje, “baby handling”), manevri smirivanja, nošenja, podizanja, spuštanja…..
 • ishrana, dojenje
 • rituali, dnevno noćni ritam (zavisno od uzrasta)
 • demonstracija stimulacije kroz igru i vežbice (zavisno od uzrasta)
 • upoznavanje roditelja sa predstojećim ocekivanim razvojnim promenama (zavisno od uzrasta)
 • aspekti ponasanja deteta, kapriciozne reakcije, tantrumi
 • individualizacija
 • vaspitne procedure
 • komunikacija, progovaranje i razvoj govora

Naše usluge

Opšta pedijatrija

Opšta pedijatrija je usmerena ka  preventivnim pregledima dece svih uzrasta kao i pregledima bolesne dece, koju smo u mogućnosti da pregledamo u našoj ordinaciji ili Vašem domu.

Laboratorijske analize

Pedijatrijska ordinacija Kinder Care pruža različite vrste laboratorijskih analiza brzo, kvalitetno i uz maksimalnu pažnju prema svakom pacijentu.

Vakcinacija

Vakcinacija – imunizacija je najbolji način sprečavanja (prevencije) oboljevanja od zaraznih bolesti. Vakcinacijom se sprečava širenje zaraza među decom, ali i odraslima.

UZ kukova

Ultrazvuk kukova kod beba je precizna dijagnostička metoda za otkrivanje poremećaja kuka. Savet je da se pregled uradi po rođenju deteta, u trećem i po potrebi u šestom mesecu.

Rad sa specijanim pedagogom

Naša ordinacija pruža uslugu individualnog rada sa decom, u cilju poboljšanja i unapređivanja socijalizacije kao i savetodavni rad sa roditeljima radi efikasnijeg i svesnijeg pristupa problemu i realnije slike u pogledu budućeg razvoja deteta.

Rad sa logopedom

Kod nas možete obaviti sve logopedske preglede i tretmane ukoliko naš logoped ustanovi potrebu za daljim radom sa detetom.

Kontaktirajte nas

Stojimo vam na raspolaganju.