Naš tim

Naš stručni tim

Naš tim vam u svakom trenutku stoji na raspolaganju

Dr Vesna Vojnović Čolović, specijalista pedijatrije

Čitav radni vek provela u pedijatrijskoj službi (u toku lekarskog staža završila Kurs socijalne pedijatrije IMD). Do avgusta 2019. godine, član predsedništva pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva.

Radno iskustvo:

1982-2019 DZ „Dr Simo Milošević“, dečija ambulanta

1981-1982 Centar za zaštitu odojčadi i dece, Zvečanska

Kursevi:

2004 Urgentna pedijatrija u vanbolničkim uslovima, Kikinda

Seminar o zdravstvenoj zaštiti majke i deteta, IMD – UNICEF

2000 Jugoslovenska škola UZ, Kragujevac

2000 Jugoslovenska škola UZ, Institut za ortopediju, Banjica (kvalifikacija za samostalni rad)

1996 Jednogodišnji seminar mentalne higijene razvojnog doba, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

1981 Tečaj iz pedijatrije, Institut za stručno usavršavanje i specijalizaciju zdravstvenih radnika Pedijatrijske škole, Dani UDK i problemi u pedijatriji IMD, petodnevni kurs svake godine.

Kontakt: drvesna@kindercare.rs

Dr Marija Petrić, specijalista pedijatar, razvojna pedijatrija

Pedijatar sa preko 30 godina iskustva u radu sa decom.

Medicinski fakultet upisala 1979. god, diplomirala 1984. Nakon završene specijalizacije, pohađa dodatnu trogodišnju edukaciju (“Rano otkrivanje, dijagnostika i tretman poremećaja psihomotornog razvoja – Cerebralno ugroženo dete i dete sa cerebralnom paralizom i srodnim stanjima”; “Zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja dece i mladih”; “Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja u detinjstvu i mladosti”; Zdravo roditeljstvo I I II”).

Sa osnivanjem i rukovođenjem Razvojnim savetovalistem Doma zdravlja Novi Beograd, posebno se bavi psihomotornim razvojem deteta.

Od strane i pod pod pokroviteljstvom UNICEF-a, izabrana za člana petočlanog tima lekara različitih specijalnosti koji se bave razvojnom pedijatrijom.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Ankari, pohađa poseban program „Introduction to Developmental Pediatric Training Program for International Teams from CEE/CIS“.

Edukovana za primenu GMCD protokola.

Kontakt: drmarija.petric@kindercare.rs

Stručni saradnici

 • Dr Gordana Sekulović, specijalista pedijatrije
 • Dr Olivera Ostojić, specijalista pedijatar pulmolog
 • Dr Ivan Đorđevic, specijalista ORL
 • Dr Aleksandra Vukosavljević, specijalista pedijatar
 • Mr sci. med. dr Zoran Vujinović, specijalista pedijatar, gastroenterolog
 • Dr Miljan Čpajak, specijalista pedijatar neonatolog
 • Dr Snežana Gajić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Mr sci. med. dr Zorica Jelić, Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista dečije fizijatrije
 • Dr Ivana Bosiočić, specijalista pedijatrije, oblast delatnosti neuropedijatrija
 • Docent dr sci. med Jelena Stojković Filipović, specijalista dermatovenerolog
 • Dr Sanja Stupar, specijalista dečije i adolescentne psihijatrije
 • Ivan Ivanković, logoped
 • Milena Rajković, specijalni pedagog, specijalista socijalne rehabilitacije
 • Marko Kalanj, dečiji psiholog
 • Snežana Đukić, strukovni nutricionista dijetetičar

Zašto odabrati nas?

Želimo da vam pomognemo da vaše bebe postanu zdrava i srećna deca a vi zadovoljni roditelji.

Mi volimo decu.

Činimo stvari lakšim.

Naši stručnjaci vam stoje na raspolaganju.

Brinemo o vama i vašim potrebama.

Kontaktirajte nas

Stojimo vam na raspolaganju.