Značaj razvojne pedijatrije

Rast i razvoj deteta čine sve one promene koje se dešavaju u toku vremena po određenom redosledu počevši od fizičkih, senzornih, kognitivnih, verbalnih, socijalnih.

Obično idu po nekoj opšte poznatoj, prepoznatljivoj šemi. Sa svojim ogromnim prirodnim potencijalom, uz adekvatnu stimulativnu okolinu, cela prva godina je ispunjena čarobnim postignućima. Uticaj porodice i kućnog okruženja su ključni za harmoničan razvoj bebe ali i razni spoljni faktori imaju veoma značajan uticaj na dete.

Posle prve godine, sa prohodavanjem deteta, sledi period osvajanja sveta. Ispoljavanje svoje volje, kapriciozne reakcije, uspostavljanje higijenskih navika, odnos sa drugom decom, su samo neke situacije sa kojima ce se mame i tate susretati.

Međutim, kako nisu sva deca ista, roditelji se nekada mogu naći u dilemi ukoliko uoče ili instinktivno osete da njihovo dete ne radi neke stvari koje se od njega očekuju. Posebno su zabrinuti roditelji dece kod kojih je prisutan neki od potencijalnih faktora rizika za neometan razvoj.

Želja nam je i namera da unapred, blagovremeno i adekvatno upoznamo kako buduće tako i nove mame i tate sa situacijama koje bi mogle da im budu izvor dilema ili briga. Problemi sa ishranom kod beba koje su lepo jele, ne moraju uvek da znače da mama nema dovoljno mleka. Plakanje nije uvek znak gladi, kao ni grčeva. To je bebin razgovor sa Vama u kome pokušava svašta da Vam kaze. U moru dobronamernih a različitih saveta, pokušaćemo da iznedrimo one prave. Upoznajući roditelje sa unapred očekivanim događajima (promenama u ponašanju, spavanju, ishrani), uvodimo ih u svet njihovog deteta koji se dinamično menja i razvija. Nastojaćemo da što vise uživaju u druženju sa svojim mezimcima.

Pravovremenim uočavanjem određenih problema, u dogovoru sa roditeljima, trudićemo se da nađemo odgovarajuća rešenja.

Kod nas, u Kinder Care-u ovo se ostvaruje preko:

Škole roditeljstva u kojima kroz predavanja i radionice na neposredan i interaktivan način obrađujemo najinteresantnije teme.
U zavisnosti od epidemiološke situacije, predavanja bi bila održavana putem video platforme.

Kućnih poseta u kojima, nakon opservacije i pregleda deteta, procenjujemo njegovo postignuće u odnosu na uzrast. Kroz razgovor i demonstraciju upućujemo roditelje, kako u trenutne, tako i u očekivane miljokaze razvoja. Edukujemo ih za stimulaciju psihomotornog razvoja kroz igru i vežbice razvijajući tako motorne i komunikativne sposobnosti deteta. Ukoliko se primete određena odstupanja, blagovremeno se pristupa stručnom stimulativnom tretmanu i dodatnim konsultacijama.

Individualnog rada u ordinaciji

On-line video konsultacija u trajanju od 30 minuta u situacijama kada niste u mogućnosti da dođete do nas.

Kontaktirajte nas

Stojimo vam na raspolaganju.